Odkud pocházejí dary z Wikipedie [Studie]

3436
Joshua Clarke
Odkud pocházejí dary z Wikipedie [Studie]

Letošní každoroční kampaň na získávání finančních prostředků na Wikipedii byla vůbec nejúspěšnější s rekordním darem 20 milionů USD od více než 1 milionu lidí z téměř každé země.

Abychom pochopili, kdo jsou dárci a co je motivovalo k darování, provedla Wikipedia průzkum čtenářů, jehož výsledky jsou opravdu zajímavé.

  • 47% čtenářů si jednoduše neuvědomuje, že Wikipedia je neziskový subjekt provozovaný výhradně na dary od široké veřejnosti.

Nedostatek povědomí je nejvyšší v Rusku 64%, ale na druhé straně je povědomí nejvyšší v Egyptě 70% a Indii 61%.

Kromě povědomí jsou níže uvedeny další důvody, proč darovat nebo nedarovat Wikipedii:

  • Důvody pro darování:

  • Důvody pro nedarování:

Čtenáři z Indie (42%), Egypta (33%) a USA (33%) s největší pravděpodobností darují a čtenáři z Německa (13%), Francie (11%) a Japonska (15%) měli relativně menší zájem o darování.

Poznámka: Výsledky výše jsou ze vzorku populace čtenářů Wikipedie, nejsou čerpány ze skutečných údajů o dárcích.


Zatím žádné komentáře